SPARQL-demo

Leen Van Campe
Leen Van Campe
Evenementdatum 14 sep '21 14:00 - 15:00 (CEST)
0 comments
Total amount of likes 1 like

Linked open data biedt een oplossing voor het betekenisvol uitwisselen van data over systemen heen (semantische interoperabiliteit). Wanneer digitaal erfgoed gelinkt wordt aan andere data, krijgt ze meer betekenis en wordt ze rijker voor gebruikers. SPARQL is een query-taal die het mogelijk maakt om deze databases te bevragen. Via zoekopdrachten kan je verschillende datasets tegelijk bevragen of verbanden in de data blootleggen.

Tijdens de SPARQL-demo leer je hoe data uit de ‘Collectie van de Gentenaar Knowledge Graph’ opgevraagd kan worden. Deze datawolk is een combinatie van verschillende Linked Data Event Streams uit Gentse erfgoedinstellingen en wordt ter beschikking gesteld aan de hand van een bevraagbare SPARQL-endpoint. We demonstreren een aantal use-cases met SPARQL-queries voor verschillende profielen.

👨‍💻 VOOR WIE

Voor deze workshop is geen technische voorkennis vereist. De praktische cases zijn onder meer relevant voor uiteenlopende profielen in erfgoedinstellingen, stadsdiensten en voor digital humanities studenten en onderzoekers.

🗣 SPREKERS

▶︎ Brecht Van de Vyvere is onderzoeker aan imec-IDLab-UGent en richt zich op Linked Open Data Interfaces in uiteenlopende toepassingsdomeinen, zoals cultureel erfgoed en smart cities.

▶︎ Sam Donvil werkt bij het team expertise van meemoo - Vlaams Instituut voor het Archief. Hij is voornamelijk verantwoordelijk voor projecten rond ontsluiting en hergebruik van erfgoeddata en is co-organisator van publiekdomeindag in België.

▶︎ Olivier Van D’huynslager studeerde kunstgeschiedenis aan UGent en volgde een postgraduaat in Curatorial Studies (KASK/UGent). Hij is inhoudelijk projectcoördinator voor het project Collectie van de Gentenaar en hoofd digitaal bij Design Museum Gent.

 

INSCHRIJVEN 👉 https://www.eventbrite.be/.../cultural-data-lab-sparql...